YES!

Volgende jaar in oktober organiseert Kappa in het garagecomplex in de Rozemaai Ekeren aan de Ferdinand Verbieststraat het kunstevenement YES! 3 weekends. Dit met Benjamin Verdonck als curator.
Met dit rauw, vervallen, reeds jaren in onbruik geraakt gebouw dat toch nog altijd karakter heeft en indrukt maakt, daagt Kappa de kunstenaars uit. Deze overdekte autostaanplaats meet maar liefst 50 m x 35 m en is eigendom van de sociale woningmaatschappij Woonhaven.
Het is aan de kunstenaars om deze ruimte opnieuw te laten leven, om er tegen aan te gaan en in dialoog of contrast creatief te zijn. Het is aan de kunstenaars om vanuit het verval en de vergankelijkheid de inventiviteit en kracht alle kansen te geven. YES!

Ook niet-beeldende kunsten komen aan bod. Een extra-uitdaging voor de kunstenaars is de dialoog met de buurt.

Hoe gaan we te werk?

De start van het project werd gegeven op zaterdag 16 november om 10 u met een bezoek aan het garagecomplex. Meer dan 40 geïnteresseerden waren aanwezig! Het is nu aan de geïnteresseerden om een idee uit te werken.

Nieuwe ontmoeting

Op de tweede ontmoeting op dinsdag 14 januari om 20u in de zaal JES, Herman Vosstraat 1a, 2030 Antwerpen staan deze ideeën centraal. Uit een bespreking van het project Fort E kijken we wat we kunnen leren en meenemen naar de nieuwe ruimte. Benjamin Verdonck stelt de tekst ‘The Carrier Bag Theory of Fiction Ursula’ van  K. Le Guin (zie link The Carrier Bag Theory of Fiction) voor als inzet van het denkkader voor het nieuwe evenement.

Info over je idee stuur je voor 29 februari naar Jeannine Geertsen, jeannine.geertsen@skynet.be, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen, tel. 0032 486 56 52 53. Gewoon een A4-tje of minder.

Daarna wordt verwacht dat je je idee uitwerkt in een concreet voorstel. Je voorstel bezorg je voor 31 mei.

De kunstenaars staan in voor de plaatsing van de kunstwerken. Ze staan ook in voor de permanentie tijdens de openingsuren (3 of 2 dagdelen). De beeldende werken mogen nog niet tentoongesteld zijn. De deelname in de onkosten van de tentoonstelling bedraagt 20 euro per kunstenaar. De exposanten dienen ook lid te zijn van Kappa. Maximaal 3 werken kunnen tentoon gesteld worden. Als er onvoldoende plaats is, wordt het aantal werken per exposant verminderd.

Na Fort E maken we er samen opnieuw een topproject! YES!