Surpries III

Wat hebben Conversation piece, goden en godinnen, dansers en fauna, einde is begin en kronieken met elkaar gemeen?
Surpries III
Zaterdag 9 en 16, zondag 10 en 17 juni van 11 tot 17u
Kunstkapel Heuvels, Waterstraat 30, Kapellen

Na SURPRIES I en II verrasten vijf vrouwelijke kunstenaars ons in de slottentoonstelling van de reeks, SURPRIES III.
Veerle Boets
Conversation piece, een gedicht van Stefan Hertmans, was het uitgangspunt voor het werk van Veerle Boets. Haar onderwerp is mededogen. Het werk beeldde de communicatie uit tussen de westerse wereld en de wereld van de vluchtelingen. Twee halve wereldbollen-twee continenten, verbonden met communicatiedraden… In het werk zijn 7 symbolen uitgewerkt. Het getal 7 symboliseert de kosmos – 7 zoekt antwoorden op het mysterie van het leven.
Tinne Galand
In bewondering voor de klassieke kunstwerken in het museum Uffizi in Firenze van onder meer Caravaggio kwam Tinne tot de Oud-Griekse mythen en sagen. Zeus, de vader van goden en mensen, Medusa in conflict met Athena en Morfeus, de god van de dromen, waren de inspiratiebronnen voor haar reeks Goden en Godinnen. Ze verlaat echter de traditionele weergave en maakt interessante uitsnijdingen die leiden tot abstracte afbeeldingen. Daarnaast toondet ze ook nog enkele heel frisse, intieme schilderwerkjes rond Hypnos, de vader van Morfeus en de god van de slaap.
Mieke Jacobs
Mieke schreef over haar werk: als ik over mijn schouder kijk zie ik een meisje dat ijverig kriebelend, tong tussen de tanden, haar fantasie laat vloeien op papier. Een inspiratie even op “HOLD” gezet toen het echte leven binnendrong. Maar onderhuids aanwezig, door” l’été indien” bevrijd en daarna gemodelleerd in academies en workshops. Vechtend met de inspiratie en het materiaal om mijn eigen weg te zoeken en mijn pad te bewandelen.
Dieren: wat is er eerlijker dan een dier? Oprecht in aanhankelijkheid, liefde, overlevingsdrang en wreedheid. Hoe vang ik dat karakter gebruik makend van acryl en olieverf in aardetinten met houtskool?
Dansers: rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan …Steeds in beweging, dan plots die  ingetogenheid. Een dans, leven in een lange zucht uitgesmeerd op bruin papier in monochrome grijs en blauwe tinten.
Winnie Lemmens
Winnie zoekt constant naar nieuwe wegen die een nieuw proces in haar werk op gang brengen. Een werk is nooit af maar meestal aanleiding en inspiratie tot een nieuw begin, vandaar de titel van haar werk Einde is begin. Vormen en materialen corrigeren is een uitdaging in elke studie. Een kleiportret in parten delen vooraleer over te gaan tot het bakken, levert een speelse dikwijls onverwachte opbouw op. De versneden kleiportretten worden nadien fotografisch benaderd, een verrassende visie!
Lieve Liégeois
Kronieken was het onderwerp van de schilderstukken van Lieve. Deze beelden zijn de huidige interpretatie van momentopnames in het gezin waarin ze opgroeide. Het fotomateriaal van haar vader biedt hier een schatkist aan informatie; als kinderen mochten ze graag poseren…De intermenselijke relaties tussen de verschillende leden van het gezin, de kampeervakanties aan zee en in de bergen, de liefde van haar moeder die ze veel te vroeg moest afstaan… vertelsels en mijmeringen die haar eigen kleine wereldje vol grote gevoelens weergeven.
Jo Van Bouwel
Curator