Arachne

Het verhaal van Arachne illustreert de trots en hybris van de mens en de straffen die de goden soms oplegden. Arachne was een getalenteerde weefster en spinster die bekend stond om haar buitengewone vaardigheden. Haar weefwerken waren zo prachtig dat mensen dachten dat ze les had gehad van de godin Athena, de godin van wijsheid, ambacht en oorlog. Arachne ontkende echter dat ze ooit onderwezen was door Athena en ging zelfs zo ver te beweren dat ze beter kon weven dan de godin zelf. Dit trotse gedrag irriteerde Athena, die besloot om Arachne op de proef te stellen. Athena vermomde zich als een oude vrouw en adviseerde Arachne om vergiffenis te vragen aan de godin voor haar overmoedige woorden. Arachne weigerde echter om berouw te tonen. Athena, nu terug in haar eigen gedaante, daagde Arachne uit voor een weefwedstrijd om te bewijzen wie de beste was. Beide vrouwen weefden prachtige doeken, maar Athena, beledigd door de gelijkenis tussen Arachnes werk en het hare, scheurde het weefsel van Arachne aan stukken. Woedend door de arrogantie van Arachne sloeg Athena haar enkele keren op het hoofd. Geschokt en overstuur door de beproeving, probeerde Arachne aan de straf te ontkomen door zichzelf op te hangen. Athena, echter, uit medelijden, weerhield haar daarvan en veranderde haar in een spin. Arachne moest voortaan als spin eeuwig aan een draad bungelen en altijd kunstig weven.

Op deze manier verklaarde de Griekse mythologie het ontstaan van het spinnenweb en diende het als een moreel verhaal over nederigheid en respect voor de goden.

Terug Metamorfose