Kappa

Kunstplatform Kappa is een vereniging die individuele culturele vorming en groei voorop stelt.  De vereniging profileert zich vooral in de regio noord Antwerpen als een  pluralistische en breeddenkende cultuurkring.

Sinds juli 1993 werkt Kappa als een autonome vereniging  onder een VZW structuur.  Vandaag telt de vereniging een honderdtal creatieve leden. De eerste tentoonstelling onder de naam van Kappa vond plaats van 30 september tot 20 oktober 1995 in 't Bruggeske. Kappa vzw werd opgericht op 20 juni 1996.

Het lidmaatschap bedraagt 20 euro per kalenderjaar.

De doelstelling kan als volgt samengevat worden:  een vereniging dient niet enkel als “platform“ om kunstenaars een kans te geven om hun kunstwerken te tonen.  Een culturele kring moet ook gelegenheden scheppen voor onderlinge communicatie en sensibilisering van een zo breed mogelijk publiek  voor kunst.

Binnen Kappa neemt wederzijds respect tussen de verschillende  kunstdisciplines een centrale plaats in. Niet alleen beeldende kunst maar ook muziek, literatuur en vele andere disciplines komen regelmatig aan bod.

Verder is informatiedoorstroming van essentieel belang.  Hiervoor werd Letter 10 gecreëerd, het tweemaandelijks tijdschrift boordevol actualiteit  en nieuws van de vereniging. Hiervoor werd eveneens een website www.kappakunstplatform.be en een facebookpagina www.facebook.com/kunstplatformkappavzw opgericht.

Contact: info@kappakunstplatform.be

Voorzitter: Ivan Janssens, info@janssensivan.be,  Nijverheidslei 77, 2180 Ekeren-Mariaburg, tel. 0496 55 77 88

Secretaris: Jeannine Geertsen,  jeannine.geertsen@skynet.be, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen, tel. 0486 56 52 53

Penningmeester: Lucy Leger, lucy.leger@skynet.be, Veltwijcklaan 97, 2180 Ekeren, 0475 86 18 13

Stuurgroepleden:

  • André De Nys tel. 03 605 36 93

  • Erik Simons tel. 0495 28 10 08

  • Guy Renders tel. 0477 560 351

  • Hubert Roosen tel. 03 666 88 03

  • Liliane Denayer tel. 03 645 35 34

  • Marianne Nieuwinckel tel. 0485 42 46 08

  • Nora Alaerts tel. 0476 308 391

Letter 10: Marianne Nieuwinckel marianne@nieuwinckel.be 0485 42 46 08

www.kappakunstplatform.be

https://www.facebook.com/kunstplatformkappavzw/

KAPPA financieel

BE08 4137 2036 6113
KREDBEBB
p/a : Veltwijcklaan 97, 2180 Ekeren

Ondernemingsnummer 0458 146 638