Kappa

Kunstplatform Kappa profileert zich in de regio Noord Antwerpen als een breeddenkende cultuurkring. Meer dan 100 kunstenaars zijn aangesloten. Niet alleen beeldende kunst maar ook muziek en literatuur komen aan bod. Een of twee keer per jaar organiseert Kappa een tentoonstelling. Er wordt veelal gewerkt naar een thema. Een uitdaging voor de creatieve ziel en een verrijking van de artistieke inzichten. Een meerwaarde voor de toeschouwer als voor de kunstenaar.

Sinds juli 1993 werkt Kappa als een autonome vereniging  onder een VZW structuur.  De eerste tentoonstelling onder de naam van Kappa vond plaats van 30 september tot 20 oktober 1995 in 't Bruggeske. Kappa vzw werd opgericht op 20 juni 1996.
Het lidmaatschap bedraagt 20 euro per kalenderjaar.

Kappa

De letter Kappa is de tiende letter van het Griekse alfabet.
De letter K is de elfde letter van ons courant gebruikte alfabet.
Kappa staat hiermee symbool voor de verbinding tussen de klassieke en de actuele kunst.

Contact:

Kunstplatform Kappa vzw

P/a Nijverheidslei 77

2180 Ekeren

info@kappakunstplatform.be

Voorzitter: Ivan Janssens, info@janssensivan.be,  Nijverheidslei 77, 2180 Ekeren-Mariaburg, tel. 0496 55 77 88

Secretaris: Jeannine Geertsen,  jeannine.geertsen@skynet.be, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen, tel. 0486 56 52 53

Penningmeester: Lucy Leger, lucy.leger@skynet.be, Veltwijcklaan 97, 2180 Ekeren, 0475 86 18 13

Stuurgroepleden:

Marianne Nieuwinckel tel. 0485 42 46 08

Jacques Raemaekers tel. 0484 22 66 24

Patricia Rillaers tel. 0485 39 59 01

Letter 10: Marianne Nieuwinckel marianne@nieuwinckel.be 0485 42 46 08

http://www.kappakunstplatform.be

https://www.facebook.com/kunstplatformkappa

https://www.instagram.com/kappakunstplatform

KAPPA financieel
BE08 4137 2036 6113
KREDBEBB
p/a : Veltwijcklaan 97, 2180 Ekeren

Ondernemingsnummer 0458 146 638