25 jaar Kappa!

En aan wie anders kon Kappa vragen om er een boek aan te wijden dan aan zijn stichter en eerste voorzitter André De Nys. Hij kon deze vraag onmogelijk negeren en heeft dan ook zijn herinneringen op papier gezet. Het is een persoonlijk document geworden waardoor de geschiedenis van Kappa niet verloren gaat. De herinnering aan tal van initiatieven blijft bewaard.
André begint zijn verhaal in 1995 met de afsplitsing van Kappa van de Culturele Kring Hoghescote.
De eerste autonome kunsttentoonstelling vindt plaats van 30 september tot 2 oktober 1995 in ’t Bruggeske, gevolgd door ‘De verborgen kamers van pastoor Carolus Verheyen’ in 1996 in de Oude Pastorie van Kapellen, ‘Kunst in de vitrines’ in de Kapelse Stationsstraat en ‘Sport’ in de Mariaburgse Tennishal.

Blokjee: absoluut hoogtepunt
‘Blokjee’ wordt in 1998 het grootste project dat ooit door Kappa werd gerealiseerd. De tentoonstelling in de leegstaande kazernegebouwen in Hoogboom telde maar liefst 235 kunstenaars en meer dan 5.000 bezoekers. Door het succes kon de afbraak van de kazerne voorkomen worden.
Na ‘Blokjee’ en na een explosie van het ledenbestand volgen de thema-tentoonstellingen elkaar in snel tempo op: ‘Chopin Art’, ‘Eigenaardig-evenwaardig’, ‘Turen naar miniaturen’ en ‘Triptieken’.
‘FeUTURIUM’ in het fort van Stabroek in 2002 richt het vizier op het 100 jaar oude futurisme en op het derde millennium. De kerk Attenhoven is in 2003 het decor voor ‘Tekens van Stilte’.

Onvervuld verlangen
De tentoonstelling ’Isengrimus of een onvervuld verlangen’ van Louis Paul Boon vond in 2004 en 2005 een onderkomen in Sint-Andries in Antwerpen, in Kapellen in Zeeland en in Lint. Na ‘Depleestoebie’ in het oud-gemeentehuis en ‘Kunst met de K van kringloop’ in de watertoren van Kapellen trekt Kappa in 2008 met de begenadigde lierspeler Orpheus en zijn geliefde Eurydice’ opnieuw naar het fort van Stabroek. In ’t Oud Gemeentehuis werd in 2009 een blind date voorgesteld met telkens 2 lukraak gekozen kustenaars. ‘De zeven hoofdzonden’ vinden hun plek in 2010 in de kerk Attenhoven en is de eerste tentoonstelling van Marc Maes als nieuwe voorzitter.

Prettig gestoord
Daarna volgen ‘Koekeloerepoezewoefke’ In het Rivierenhof, ‘Vrouwen in een mannenwereld’ in ’t Bruggeske, ‘Getekend Kappa’ in het Ernest Albert Huis in Kalmthout, ‘Kappa… natuurlijk’ in de galerie van het Arboretum, ‘Prettig gestoord’ in de St.-Jozefskapel in Brasschaat, ‘Rendez-Vous’ in het Ravenhof en ‘Boom!’ in het Beukenhof in Kapellen. De mythologische figuur Prometheus bezorgde het vuur voor een tentoonstelling in ’t Oud Gemeentehuis. Na ‘De Zeven werken van barmhartigheid in de Kapel van de Heuvels komen de projecten ‘Vreemd’ in Expog Kapellen en ‘Hof van Plaisantie’ in het Rivierenhof. In 2016 wordt ‘Onderweg naar Utopia’ in Expog georganiseerd en dit met Ivan Janssens als nieuwe voorzitter. ‘There’s a crack in everything in Expog’ is een samenwerking met het asielcentrum. André organiseert kleine expo’s in het Fritkotmuseum op de Groenplaats.

Dwaze wereld
‘Hof van Verlangen’ in het Arboretum is twee zomermaanden lang genieten. ‘Klankkleur’ in Expog is een cross-over van beelden kunst en muziek. ‘Surpries I, II en III’ volgen elkaar op in de kerk van de Heuvels. Breugel inspireerde ‘De dwaze wereld’. En het laatste wapenfeit is het evenement ‘Fort E’ in het fort van Ertbrand. ‘YES! staat nu op stapel. ‘Louwke Poep’ werd door de corona uitgesteld naar maart 2021.

En zo veel meer
Kappa heeft nog veel meer op zijn palmares. 25 jaar lang Letter 10 met info over exposities en literaire bijdragen. Een website en een digitale nieuwsbrief. Het atelier De Vinus opent in 2001. Literaire optredens en muziekavonden, uitstappen, … Al deze initiatieven werden waar gemaakt door ongelooflijk veel creatieve mensen. Kappa dankt iedereen van harte die meegewerkt heeft aan een kwarteeuw Kappa.

Het boek is een hebbeding!
Leden kunnen het boek van André De Nys gratis bekomen. Hoe? Gewoon een mailtje sturen naar jeannine.geertsen@skynet.be.

Niet-leden kunnen het boek aankopen aan een gunstprijs van 10 euro.