Surpries 1

Surpries is een tentoonstellingsproject dat, bij de aanvang van het najaar, doorgaat in ‘t Oud Gemeentehuis EXPOG (Antwerpse Steenweg, 2) te Kapellen.
De tentoonstellingenreeks wordt op 25 september op gang getrokken door Annie Janssen, Chris Back, Christel Rapier, Guy Van Rossom, Ivan Janssens, Karin Quintin en Margot Klingenberg.
Zij stellen hun werk tentoon onder het curatorschap van Johan Desmet, kunstenaar en oud –docent aan Sint Lucas Antwerpen, Hogeschool voor Beeldende Kunsten.
Het werk van deze zeven exposanten is, door thema’s en disciplines (beeldhouwwerk, schilderkunst, fotografie, keramiek en assemblagekunst) verscheiden. Toch blijkt uit deze verscheidenheid ook een grote verbondenheid.
Een verbondenheid die zich duidelijk manifesteert in een grote passie voor het ‘maken’. De mogelijkheden van de verschillende disciplines, van vorm, lijn, kleur en volume worden intens, gedreven en nieuwsgierig afgetast en ingezet ineen relevant en artistiek verhaal. Een verhaal dat zich als een rode draad doorheen deze expositie ontrolt. Een verhaal dat veel verder gaat dan “l’art pour l’art”, maar dat vooral zijn oorsprong en plaats vindt in het kijken naar en aftasten van de wereld waarin wij vandaag leven.
Deze tentoonstelling is meer dan artistieke mooipraterij. Ze is reflectief en vertelt ook over de kritische plaats die deze kunstenaars innemen in een maatschappij die bestaat uit hoogtes en laagtes, fricties en associaties… Deze tentoonstelling vertelt over de plaats van kunst(enaars) in de tijd die we nu ‘heden’ noemen.
Johan Desmet

Zaterdag 25 september en 2 oktober
Zondag 26 september en 3 oktober
11u-17u
‘t Oud-Gemeentehuis
Antwerpsesteenweg 2 Kapellen

Een huis met beelden, een huis van beelden. Met hamer en beitel, met raspen en schuurpapier, met doorzettingskracht en geduld transformeert Annie ruwe blokken albast, serpentino, onyx en marmer tot glanzende en schitterende sculpturen. Beelden die een verhaal vertellen van liefde en inspanning, van slaan en strelen, van volharden en verlangen… Zij toont in haar beelden hoe toewijding en polijstend geduld het mooiste uit een steen; uit alles kan halen.

Annie Janssen

De stilte van grafiek. Het draaien van een pers. Het tekenend graveren met een naald. Een aquatint. Het water van een beekje dat zich laat stromen tussen licht en schaduw. Tussen blauwen en grijzen. Tussen zwart en wit. Afdrukken van de nietigheid, van het voorbij kabbelen van de tijd. Eventjes, met een klein gebaar vastgelegd in dunne laagjes transparante kleur…

Chris Back

Lichamen, hoofden, torso’s in transparant gaas en getemperde kleuren. Fragiel en breekbaar. Onvatbaar voor lucht, wind of adem. Misschien zijn het vangnetten die de stofjes en pleisterkorrels, kruimels en roestdeeltjes uit een ver verleden trachten op te vangen en te bewaren voor een toekomst die besloten ligt in gloeiende avondkleuren…

Christel Rapier

Bomen in elektrisch blauw, groen en roze… Met de hedendaagse alchemie van het digitale herschept Guy eeuwenoude, bladloze, knoestige stammen en takken tot fluoriscerende rasters en hortende patronen … Hij kijkt naar de natuur en beschouwt zijn omgeving. Stelt vragen over toekomst en verleden en stelt vast dat niets is wat het lijkt te zijn…

Guy Van Rossom

Figuren die twijfelend wankelen.
Figuren die balanceren op een wereldbol.
Figuren die als kariatiden of als Atlas de wereld torsen of trachten hem op te tillen naar hoger en hoger en hoger…
Figuren op één been. Steun zoekend bij elkaar en op zoek naar evenwicht…
Figuren, leunend tegen de wind, gekleurd door het korstige patina van de tijd…
Figuren die overeind blijven ondanks hun breekbaarheid…

Ivan Janssens

Het verhaal van de oeroude draagtas uitgevoerd in keramiek. In breekbare gebakken klei en porselein. Opgeraapte kleinoden. Veertjes. Geldstukken. Verloren gelegde nietigheid. Opgeraapt en neergelegd in een schrijn van gebakken aarde. De breekbaarheid van wassen bloembladen krijgt een schuilplaats in de breekbaarheid van ragdunne gebakken klei…

Karin Quintin

Kijken. Tekenen. Schilderen. Beschouwen. Herbekijken. Herhalen.
Zoeken naar de werkelijkheid. Naar hét beeld … Is het geschilderde beeld een hernemen van de werkelijkheid of toont het ons een nieuwe werkelijkheid? Een parallelle wereld van emoties in kleur en expressionistische toetsen? Gekooide vogels. Bedreigde vogels. De laatste vogels. En daklozen, thuislozen met hun hond…
Allemaal in hun tegengestelde precaire situatie… Kleur zet hun aanwezigheid letterlijk in de verf en verbeeldt schilderkundig compromisloos wat is…

Margot Klingenberg