Odysseus

10 jaar zwerven

De terugkeer van Odysseus

In de Odyssee beschrijft de Griekse dichter Homeros de reis van de held Odysseus naar huis na de Trojaanse Oorlog en zijn thuiskomst op het eiland Ithaca. Deze tocht duurde 10 jaar en verliep helemaal niet rimpelloos: valstrikken, stormen en schipbreuken, verleidelijke nimfen en gevaarlijke Cyclopen, maar ook een aantal leuke hindernissen kwamen op zijn pad. Toen Odysseus eindelijk op zijn eiland Ithaca aankwam moest hij nog meer hindernissen overwinnen alvorens hij zijn vrouw Penelope terug in zijn armen kon nemen.

De avonturen in de Odyssee refereren waarschijnlijk aan een dieperliggende moraal. Het hoofdthema is de zoektocht van Odysseus naar zichzelf, waarbij Penelope symbool staat voor zijn vroegere geluk en geborgenheid. Door de expeditie naar Troje is Odysseus onderdeel geworden van een wereld vol macht, geweld en eigenbelang, ver verwijderd van zichzelf. Tijdens zijn terugreis wordt Odysseus gezuiverd van uiterlijke bindingen zoals rijkdom, macht en vriendschap. Emoties, zoals angst en verlangen, verdwijnen langzaam, waardoor hij rust en zekerheid vindt in de thuiskomst in zichzelf.

Deze groepstentoonstelling presenteert werk dat geïnspireerd is op het verhaal van Odysseus.

Sommige exposanten hebben zich laten inspireren door een personage, gebeurtenis of scène uit de Odyssee. Anderen hebben de inspiratie gevonden in de onderliggende moraal van het verhaal: een zoektocht naar zichzelf.

Aan de groepstentoonstelling nemen in totaal 42 exposanten deel: om praktische redenen verdeeld over twee groepen. De eerste groep van 4-26 maart; de tweede van 1-24 april. Dit alles onder de leiding van curator Karolien Van de Put.

Zaterdag en zondag van 11 tot 17u

Expog ’t Oud Gemeentehuis Kapellen

De expo wordt op een heel creatieve manier voorbereid. O.a. met 2 boeiende vertelavonden over de terugkeer van Odysseus, gebracht door Madeleine Nieuwlaat en Kees Geelhoed.