Jan Van Gucht: glashelder!

Toen hij in 2003 mijn eerste glazen muziekinstrument  maakte, hoopte hij vurig dat er ooit iemand zijn expressie en fantasie  zou gebruiken om er een werk voor te creëren of toch minstens de instrumenten zou bespelen. In december 2005 was het dan zover. Een eerste concert  in het Vleeshuis in Lier. Dertien instrumenten van zijn hand werden gebruikt in de creatie van het werk ‘Glasonant’, de titel van de tentoonstelling.

Intussen hebben de glazen instrumenten hun klanken verspreid tijdens verschillende optredens, ook voor het Klara Festival en openinghappenings voor talrijke tentoonstellingen. Ook in het Klankenbos in Overpelt waren ze reeds van de partij . Ook in Breda waren ze te horen omdat Dirk Proost , muziekkunstenaar, ze dan ook graag overal mee naartoe nam om ze te laten horen .

Als muzikant tracht je je in te beelden hoe het moet geweest zijn om voor het eerst een muziekinstrument te  horen klinken  zoals men dat heeft ervaren bij het ontdekken ervan . De verwondering was waarschijnlijk ontzettend groot. Er ontstond een band tussen de bespeler en het instrument die  groeide naargelang het beter bespeeld werd en zo  een deel werd van het ‘zijn’ van de bespeler als vertolker van zijn fantasieën. Het verder  ontdekken van klanken en speelwijzen maakten van het instrument  een levend ding en liet het emaneren tot iets met een ziel en een eigen leven. Het instrument op zich zal in de eerste fase, in zijn pure vorm, niet zo ingewikkeld zijn geweest, een soort ‘object trouvé’. Daarom houd hij zijn instrumenten sober; een stuk glas dat kan gemaakt zijn voor een heel andere reden of doel. Het is telkens een instrument dat door hemzelf bespeelbaar is en gemaakt op een eigenzinnige  manier.

De emanatie van object naar gevoelenstransponent wordt door niemand zo goed verstaan als door de speler zelf, die zijn muziekinstrument koestert als een goede vriend en het overal met zich meeneemt. Een fantasie die hij dan meeneemt op zijn tocht, zijn emanatie , gevoelsuitingen die hem een diepere voldoening geven.

Hij bespeelt zelf een instrument en vanuit die beleving bleek het een vanzelfsprekende tocht te zijn, op een ander vlak weliswaar. Dit alles, te samen met zijn technische geest, liefde voor het glas en de inleving als muzikant heeft ervoor gezorgd dat dit project hem veel voldoening heeft geschonken op vele vlakken . Hij hoopt dan ook dat het beluisteren van hun klanken u dezelfde beleving mag schenken.

Zondag 28 oktober 15u

Oud-gemeentehuis Kapellen

Gratis toegang