Hier speel de muziek II

Muziek, de oudste taal ter wereld , is een synthese van een filosofische gedachte en een beweging van klanken. Deze gedachte is vrij van woorden of beelden, en tegelijkertijd de uitdrukking van gevoelens. Menselijk en kosmisch, aards en hemels. Waarheid en fantasie zijn geen merkbare grenzen gezet. Geen kleuren zijn zo rijk dan degene die men kan voelen maar die onzichtbaar blijven.

Muziek is de kunst die de diepste gevoelens van onze innerlijke wereld in beweging zet. Puur en absoluut. Van heftige weemoed over intense vreugde tot het zuiver spirituele, de klank als universele vertegenwoordiger van het onzichtbare en het ongrijpbare. Tijdloos.

Muziek zonder verhaal is een perfect bouwwerk van klanken. En toch zo ontroerend, zo intens. Muziek loutert, brengt het goede in de mensen naar boven, kan banden smeden. Het samen musiceren of luisteren en beleven is mooi. Zelfs de eenzaamheid verliest impact  bij de grote verscheidenheid der muzikale gedachte.

Yolande Van de Weerdt