Voorjaar 2018

Kappa wil tijdens het komende voorjaar maar liefst 3 exposities organiseren in de Kunstkapel van de Heuvels Kapellen-Stabroek.

Dit maal echter geen thematentoonstelling. Elke exposant heeft zijn eigen thema.
Het wordt geen tentoonstelling met vele deelnemers.
Een curator selecteert de exposanten. Hij begeleidt en bewaakt de homogeniteit van de tentoonstelling.
Je kan je kandidaat stellen om samen een toptentoonstelling te maken. Je kandidaat stellen doe je voor 1 november.

Meer info:

Wanneer?
10, 11, 17 en 18 maart 2018
7, 8, 14 en 15 april 2018
9, 10, 16 en 17 juni 2018.
Welk zijn de uitgangspunten?
Samen maken we een sterke en unieke tentoonstelling. Elke exposant heeft een eigen thema.  Er is geen algemeen thema.
De exposanten stappen in een interactief proces om in de kapel van de Heuvels een tentoonstelling te realiseren.
Doel
Samen een originele en verrassende tentoonstelling opbouwen. Vertrekken van de kwaliteiten van elke exposant.
Werkwijze
Samen met de curator en de exposanten wordt een tentoonstelling gemaakt.
Functie van de curator
Selectie van de exposanten uit de kandidaten. Begeleiden en bijsturen van de deelnemers in overleg. Bewaken van de homogeniteit van de tentoonstelling zodat het werk van de exposanten ten volle tot hun recht komen.
Financieel
Kappa draagt de kosten van de huur van de ruimte alsook de verzekering alle risico’s tentoonstelling. De andere kosten (publiciteit, vernissage, …) zijn ten laste van de exposanten.
Start
De kandidaat-exposant dient een voorstel in. Dit voorstel bevat zo veel mogelijk informatie over de vormgeving en de inhoud van de kunstwerken. Met foto’s of technische beschrijving. Gebruik bij voorkeur het formulier kandidatuur
Indienen graag voor 1 november 2017.
Meer info? info@kappakunstplatform.be