There is a crack in everything

The birds they sang
at the break of day
Start again
I heard them say
Don't dwell on what
has passed away
or what is yet to be.
Ah the wars they will
be fought again
The holy dove
She will be caught again
bought and sold
and bought again
the dove is never free.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in.

We asked for signs
the signs were sent:
the birth betrayed
the marriage spent
Yeah the widowhood
of every government --
signs for all to see.

I can't run no more
with that lawless crowd
while the killers in high places
say their prayers out loud.
But they've summoned, they've summoned up
a thundercloud
and they're going to hear from me.

Ring the bells that still can ring ...

You can add up the parts
but you won't have the sum
You can strike up the march,
there is no drum
Every heart, every heart
to love will come
but like a refugee.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.
That's how the light gets in.

De vogels, ze zongen
bij het ochtendgloren
Begin opnieuw
hoorde ik ze zeggen
Blijf niet stilstaan bij wat
voorbij is
of wat nog komen gaat
Ah, de oorlogen zullen verder
worden gestreden
De vrome duiven
zij zullen weer gevangen worden
gekocht en verkocht
en weerom gekocht
de duif is nooit vrij

Luidt de klokken zolang ze kunnen luiden
Vergeet uw perfect voorkomen
Alles kan breken
Zo komt het licht binnen

We hebben gevraagd naar aanwijzingen
De tekens werden ons gestuurd
De oorsprong verraden
Het huwelijk uitgeraasd
Ja, het weduwschap
van elke regering,
tekenen die we allen zien

Ik kan niet meer verder gaan
met de losbandige massa
terwijl de moordenaars op hoge postjes
hun gebeden hardop opzeggen
Maar ze zijn samengekomen, ze hebben vergaderd
een donderwolk
en ze gaan nog van mij horen

Luid de klokken zolang ze kunnen luiden
Vergeet uw perfect voorkomen
Alles kan breken
Zo komt het licht binnen

U kunt een stukje bijdragen
maar je zal niet delen in het totaal
U kunt de opmars tot staan brengen,
er is geen tromgeroffel
Elk hart, elk liefhebbend hart
zal komen
maar als een vluchteling

Luidt de klokken zolang ze kunnen luiden
Vergeet uw perfect voorkomen
Alles kan breken
Zo komt het licht binnen

Luidt de klokken zolang ze kunnen luiden
Vergeet uw perfect voorkomen
Alles kan breken
Zo komt het licht binnen
Zo komt het licht binnen
Zo komt het licht binnen