Home

Kappa

Louwke Poep uitgesteld

Comments Closed
22/04/2020
Kappa heeft de mening van de exposanten gevraagd. Hieruit blijkt dat de grote meerderheid kiest voor het uitstel van de expositie. Voor een tentoonstelling in mei 2020 of voor een virtuele tentoonstelling op de website zijn er weinig positieve antwoorden. De expositie Louwke Poep wordt uitgesteld. Het einde van de tweede wereldoorlog blijft echter de […]

Comments Closed
13/04/2020
Toeval of een speling van het lot ? De volgende tentoonstelling, na Louwke Poep (onder voorbehoud), draagt de naam YES! YES! Uitroep van enthousiasme, kiezen voor positiviteit, de uitdaging aangaan. Het terugvinden en wending geven aan wat mislukt, vervallen of geschonden lijkt. Een samenleving die het nog moeilijk samen kan vinden, de oernatuur die onachtzaam […]

Comments Closed
18/03/2020
NIEUW THEMA 2020 – LOUWKE POEP hoop en wanhoop / macht en onmacht / dreiging en vrees Nu het virus centraal staat en ons leven, gewoontes en routine lijkt over te nemen, komt Louwke Poep mij voor het oog.  Plots staat de mensheid tegenover een onbekende, mogelijk dodelijke vijand die wild om zich heen slaat. […]

Patriottisme, Voor God en Vaderland?

Comments Closed
10/12/2019
Zo lang de mensheid bestaat, zijn er conflicten geweest.  Soms met primitief geweld, soms met gesofisticeerde wapens, economische sancties of psychologische drukmiddelen. Macht en winstbejag, religie, technologie/wetenschap of research, kunnen oorzaak zijn van spanning, dreiging of geweld.  Echter kunnen zij, ten goede, het tegenovergestelde beogen en nastreven. De mens toont zich in tijde van oorlog op […]

Kappa 25 jaar

Comments Closed
06/11/2019
Kappa bestaat in 2020 25 jaar! Als voorproefje vind je een kort overzicht met foto’s via deze link Kappa 25 jaar! Meer info volgt.