Dwaze wereld 2019

GROEPSTENTOONSTELLING
Zaterdag 4, 11, 18 en 25 mei 11u-17u
Zondag 5, 12, 19 en 26 mei 11u-17u
Expog Antwerpsesteenweg 2 Kapellen
We nemen je niet bij de neus. Kappa bindt de kat de bel aan.
Kappa laat zich verleiden door Pieter Bruegel en het Bruegeljaar. Kappa laat het licht schijnen op het bekende werk met de meer dan 125 spreekwoorden. Bruegel heeft het werk ‘De dwaasheid van de wereld’ genoemd, waarmee hij een beeld van de dwaasheid van de mensen wou tonen.
Kappa daagde de kunstenaars uit om rond de spreekwoorden hedendaags werk te maken.
Ze zitten op hete kolen om hun interpretatie te tonen: Annemie Van Dorpe, Annie Wagemakers, Christel De Vrij, Conny Brosens, Denise Groffen, Erik Simons, Fouad Hussein Mohammed, Gerda Van Turnhout, Gerre Daneels, Guy Van Rossom, Hubert Roosen, Ivan Janssens, Jan Daneels, Jos Hechtermans, Kristel Jacobs, Kristin Van Dorpe, Linda Monteyne, Lucien Denissen, Nelly Vander Beeken , Nora Alaerts, Patricia Dolezal, Patricia Rillaers, Steven Dalving, Ward Van Honsté, Wim Haazen en Winnie Lemmens.

MATINEE
EXPOG
Kappa stelt de speelman niet aan de kaak maar geeft hem de vrije loop.
Zondag 12 mei 15u
Rita Van Overstraeten
Annie Schelfout
Madeleine Nieuwlaat
Drie spreukenvangsters van de Hoorakelbende vissen niet graag achter het net. Met veel goesting zetten ze steeds hun schouders onder ieder nieuw project. De vertelsters laten graag hun licht schijnen met verhalen voor zowel de groten als de kleinen.
Zondag 19 mei 15u
Yolande Van de Weerd
Lucien Denissen
Wim Haazen
Yolande scheert de gek met enkele verhaaltjes uit de Dwaze Wereld.
Lucien vertelt een verhaal bij zijn beeldend werk. De ‘duivel-doet-al’ biedt de kans om na berouw een oplossing te krijgen voor zijn fouten.
Wim leest als Willem Brueghel de Jongste een ballade van uitdrukkingen en zegswijzen.

LEZING
De grote vernieuwer:
Pieter Bruegel de Oude
Machteld De Schrijver
Donderdag 16 mei 20u
Zaal De Kroon Antwerpsestw 2 Kapellen
Gratis toegang
Bruegel groeide op in een woelige maar interessante tijd: de bloeitijd van het humanisme en de renaissance, de tijd van de ontwikkeling van de wetenschappen, de bloei van de drukkunst, de ontdekkingsreizen en de doorbraak van het protestantisme.
In de lezing wordt stilgestaan bij zijn boeiende persoonlijkheid. Bruegel wordt vergeleken met tijdgenoten van de tijd ervoor (o.a. onze Vlaamse Primitieven). Wat is er anders ten opzichte van werken van renaissancekunstenaars? Heeft Bruegel invloeden ondergaan? En wat waren zijn invloeden op latere kunstenaars?
De gastspreekster Machteld De Schrijver is kunsthistorica en gaf ca. 30 jaar les in het avondonderwijs volwassenen, in de afdeling ‘opleiding gidsen en reisleiders’. Ze is sinds 1984 ook museumgidse in Brussel en er nog steeds ingeschakeld bij tijdelijke tentoonstellingen.

"> "> ">